Česky Anglicky Rusky Francouzsky

Přihláška turnaje

Oddíl

Jméno *

Příjmení *

Váš email *

Telefon 1 *

Telefon 2

Pro kolik lidí chcete ubytování ?

Pro kolik lidí chcete zajistit stravování ?

Pozice osoby přihlašující hokejový oddíl *

Přihláška na: *
 Easter Bunnies Cup ITALY Hockey Bunnies Cup MAĎARSKO Hockey Bunnies Cup ITALY

Platbu v CZK zasílejte na účet : 2534522339/0800
IBAN: CZ 11 0800 0000002534522339
SWIFT : GIBACZPX

Platby v EUR:
Bankovní spojení: 1978711283/0800
IBAN: CZ05 0800 0000 0019 7871 1283
BIC: GIBACZPX

Mate nějaký dotaz, připomínku, poznámku?

Zasláním přihlášky beru na vědomí, že každý člen/členka týmu nebo jednotlivý hráč startuje na akcích pořádaných společností SPORT PRO.CZ s.r.o., IČO: 248 10 584 na vlastní nebezpečí a riziko. Proto společnost SPORT PRO.CZ s.r.o. doporučuje jednotlivým členům se připojistit proti úrazu způsobeným sportovní činností.

Společnost má právo výběru týmů na turnaj. Zasláním přihlášky nebo startovného na účet společnosti nevzniká přihlášenému týmu automaticky nárok na přijetí na turnaj. Vždy proto čekejte na potvrzující email o přijetí na turnaj, který pořádá nebo spolupořádá společnost.

Jiří Irlbek, Tel.: +420 775 558 518, hockeybunnies@hockeybunnies.cz

Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner