Česky Anglicky Rusky Francouzsky

Přihláška turnaje

Oddíl

Jméno *

Příjmení *

Váš email *

Telefon 1 *

Telefon 2

Pro kolik lidí chcete ubytování ?

Pro kolik lidí chcete zajistit stravování ?

Pozice osoby přihlašující hokejový oddíl *

Pozice osoby jednající za oddíl/klub/selekt.

IČO: oddílu/klubu/selektu

Přihláška na: *
 Easter Bunnies Cup ITALY Hockey Bunnies Cup MAĎARSKO Hockey Bunnies Cup ITALY

Mate nějaký dotaz, připomínku, poznámku?

Zasláním přihlášky beru na vědomí, že každý člen/členka týmu nebo jednotlivý hráč startuje na akcích pořádaných společností SPORT PRO.CZ s.r.o., IČO: 248 10 584 na vlastní nebezpečí a riziko. Proto společnost SPORT PRO.CZ s.r.o. doporučuje jednotlivým členům se připojistit proti úrazu způsobeným sportovní činností.

Společnost má právo výběru týmů na turnaj. Zasláním přihlášky nebo startovného na účet společnosti nevzniká přihlášenému týmu automaticky nárok na přijetí na turnaj. Vždy proto čekejte na potvrzující email o přijetí na turnaj, který pořádá nebo spolupořádá společnost.

Jiří Irlbek, Tel.: +420 775 558 518, hockeybunnies@hockeybunnies.cz

Podepsáním a zasláním přihlášky potvrzuji že jsem byl seznámen a souhlasím s tímto:

1.Společnosti SPORT PRO cz. s.r.o IČO: 248 10 584 nevzniká uhrazení veškerých nákladů týmů /klubů/selektů přihlášených na daný turnaj, pokud tento daný turnaj nebo jeho část bude zrušen/zrušena vinnou 3 stran.

2.Společnost SPORT PRO cz s.r.o IČO: 248 10 584 bude po 3 stranách vymáhat veškeré náklady spojené s tímto daným turnajem.

Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner